50,000 төгрөгөөс дээш үйлчилгээ хийлгээд

Хөнгөлөлтийн картаа аваарай !!!

Та шинжилгээ , үйлчилгээ хийлгэсэн үнийн дүнгийн 50000 төгрөг тутамд 1 тамга даруулж , дараагийн удаа үйлчлүүлэхдээ доорхи хөнгөлөлтийг эдлээрэй.

5 удаа даруулсан бол 20,000 төгрөгийн хөнгөлөлтийн эрх

10 удаа даруулсан бол 50,000 төгрөгийн шинжилгээ өгөх эрх.